Mangaka - Tsugano Gaku

Tsugano Gaku
  • Nombre : Tsugano Gaku
  • Nombre Original : ツガノガク
  • Género : Masculino
  • Lugar De Nacimiento : Chiba, Japan

Lista Mangas